De kracht van de Ziel

jul 22, 2023 | Inspiratie

De kracht van de Ziel

Op 8 augustus 2003 is het Zielenlicht-tijdperk begonnen.
Een nieuw tijdperk van ongeveer 15.000 jaar, waarin de Ziel weer centraal komt te staan in ieder aspect van het leven. In onze hedendaagse samenleving en wetenschap wordt het bestaan van de Ziel nog nauwelijks (h)erkend.
In deze blog gaan we verkennen en ons verdiepen wat de Ziel nu eigenlijk is. En hoe we met meer kennis hierover ons dagelijks leven kunnen verrijken.

Laten we ervan uitgaan dat alles en iedereen bezield is, anders gezegd:  een levenskracht of levensvonk in zich draagt. Leven wij bewust vanuit ons Hart en Ziel? Doen we de dingen met Hart en Ziel? Spreken we vanuit verbinding met  ons Hart en onze Ziel? Alles en iedereen heeft een Ziel
Je hebt innerlijke Zielen en uiterlijke Zielen,
Ieder mens heeft een lichaams-Ziel, ieder dier heeft een Ziel, een boom heeft een Ziel, een steen, de zon, de maan, Moeder Aarde, maar ook de stoel waar je op zit; je lever heeft een Ziel, je knie, ieder orgaan en iedere cel in je lichaam. Maar ook een heilige, een engel of opgevaren meester, een overleden opa of oma heeft een Ziel.
met al deze Zielen kunnen we communiceren van Ziel tot Ziel.

Als mens op deze prachtige planeet Aarde zijn wij onderhevig aan de universele wetmatigheden en principes.
Een van deze wetten is de wet van oorzaak en gevolg en de wet van polariteit: Yin en Yang, dag en nacht, goed en kwaad, man en vrouw, hemel en aarde.
Zonder wrijving, zonder tegenstellingen, zonder vallen en opstaan, is er geen groei mogelijk.
Door permanente ontwikkeling, groei en levenslessen via vele verschillende incarnaties, leert de Ziel uiteindelijk haar ware natuur kennen (onze ESSENTIE) en kan ze zich uiteindelijk bevrijden uit het Levenswiel van permanente reïncarnatie.
De Ziel is op natuurlijke wijze gericht op zelfvervolmaking en zelfverwezenlijking, altijd erop uit te leren en verbeteren, te groeien in bewustwording via zelfhealing en zelfinzicht.
We mogen ons bewust worden van de vele rollen die een mens kan aannemen in opeenvolgende incarnaties.
Ons leven wordt gekleurd en deels bepaald door onze gedachten, woorden, handelingen, herinneringen, gestolde emoties en onverwerkte trauma’s. En ook invloeden van religies, opvoeding, dogma’s en overleveringen van voorouders werken door in ons, ook via onze bloedlijnen.
Al deze informatiestromen werken door tot in het diepst van ons wezen en beïnvloeden zelfs ons DNA.
Ons menselijk gedrag wordt dus in grote mate bepaald door gestolde informatie die voortkomt uit heftige en uiteenlopende gebeurtenissen.

De Rijkdom van de Ziel

Ieder mens heeft een totaal unieke lichaamsziel.
Deze lichaamsziel, het niet-stoffelijke menselijke aspect, maakt vele levenscycli of incarnaties door en bepaalt daarmee onze levenskwaliteit, zowel positief als negatief.
De Ziel vertegenwoordigt je ESSENTIE, je kan de Ziel ook waarnemen met je spirituele ogen als een gouden lichtwezen, dat huist in je fysieke lichaam. Je Ziel bestaat echt!
De Ziel ontspringt uit de Bron; het scheppend vermogen, de schepper, de godsvonk vanuit het Goddelijke.
De Ziel daalt in op het moment van conceptie, als de eicel en het sperma samensmelten en een embryo zich vormt.
De Ziel heeft zo zijn of haar eigen kwaliteiten, voorkeuren en eigenaardigheden; zo kan een ziel heel actief zijn of juist heel erg teruggetrokken, humorvol of juist heel serieus, boos of liefdevol.
De Ziel is dat hele kleine, integere, bescheiden innerlijke, wijze stemmetje dat bij iedereen latent aanwezig is, en zich wenst te uiten en expressie te geven aan wat jou zo uniek maakt.
De  (her)ontmoeting met onze Ziel is meestal een ontroerende ervaring, soms hebben we levenslang geen bewust contact meer gehad met ons Zielenwezen.
Kinderen hebben wel vaak nog een Zielsvanzelfsprekendheid in hun doen en laten, ze flappen ongegeneerd eruit wat er in hen opkomt en kunnen uiterst wijs en verrassend uit de hoek komen.
Uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen zich weer bewust wordt van de aanwezigheid van de lichaams-Ziel, om voluit te kunnen leven met Hart en Ziel.

  • De ziel is eeuwig
  • De Ziel kan communiceren met alle andere zielen
  • De Ziel heeft helende kracht in zich
  • De Ziel beschermt
  • De Ziel volgt de natuurlijke wetten en principes
  • De Ziel kan wijsheid doorgeven aan de mind
  • De Ziel weet oplossingen
  • De Ziel kan Blessings geven
  • De Ziel kan reizen naar andere dimensies
  • De Ziel heeft een eigen taal en Zielenzang

De wet van SHEN QI JING

Volgens de eeuwenoude wijsheid uit China, is de Ziel de baas en komt alle informatie eerst binnen via onze Ziel om zich dan via het hart als ontvanger en de mind als verwerker, de energie (QI ) in beweging te zetten en  vervolgens te verbinden met de materie, het lichaamsniveau.  
Ziel → Hart → Mind → Energie → Lichaam
Deze volgorde laat zien dat informatie per definitie niet direct uit ons hoofd komt, en zich uiteindelijk kan verdichten
op lichaamsniveau, zoals bijvoorbeeld gestolde boosheid wat zich heeft opgehoopt in de lever. Negatieve informatie kan uiteindelijk leiden tot blokkades op lichaamsniveau.
Door de Ziel van de lever aan te spreken kunnen we de gestolde informatie omkeren van negatief naar positief.
Alles en iedereen kan transformeren door onvoorwaardelijke Liefde, Licht en Aandacht!

De Ziel als warenhuis van informatie

Heb je wel eens het gevoel gehad dat je bijvoorbeeld in een ander land op vakantie bent en ineens kippenvel krijgt over je hele lichaam als je op een bepaalde plek staat of loopt? Of zo’n vertrouwd gevoel krijgt in het samenzijn met iemand die je nauwelijks kent? Of ineens een taal lijkt te begrijpen terwijl je die nooit bestudeerd hebt?
Dit is de informatie die permanent aanwezig is in je cellen en op specifieke momenten geactiveerd kan worden.
De informatie van heden, verleden en toekomst is aanwezig in de cellen en het DNA. Zij vormen onze unieke blauwdruk.
In sommige tradities spreekt men over chakra’s of energiecentra, in de traditie van de Tao spreken we over Zielenhuizen. Het zijn energie vortexen, aanwezig in ons fysieke lichaam, voelbaar maar voor de meesten niet zichtbaar.
De Ziel kan huizen in een van onze zeven Zielenhuizen, hoe hoger, hoe meer bewustzijn. Als de Ziel huist in het 4e Zielenhuis of het hartchakra, dan is er sprake van Zielsverlichting, zoals Boeddha of Jezus.

Wanneer heb jij bewust contact gemaakt met jouw unieke zielenwezen ?

Lieve mijn Ziel, ik hou van je,
Wat een zegen, wat een eer, om weer met jou in contact te treden.
We zullen van nu af aan regelmatig communiceren met elkaar.

Alsjeblieft geef antwoord op mijn volgende vraag……
Jij hebt de kracht mij……. mijn……. weer in balans te brengen.
Mij te ondersteunen in…..met….
Alsjeblieft geef mij meer inzicht in …. over…..
Geef me alsjeblieft een zegening voor…….
Dank je, dank je, dank je wel.

Irene Pool- Master practitioner van de Tao Academy, Sound & Soul therapeute en Lifecoach 
www.thesoundofsilence.solutions

Nieuws & Inspiratie

Laat hieronder je e-mailadres achter en ontvang regelmatig mooie inspiratieberichten in je mailbox.

Dank je voor het inschrijven!